Takstblad

Takster 2024

Forbrugerbetaling:

Bidrag pr. m3 = 5,00 kr + moms (år 2023 = 4,00 + moms)

Fast årlig afgift og måleradministration = 1250,00 kr + moms (år 2023 = 805,00 + moms)

+ afgifter til staten

Fra år 2022 opkræves der kun én samlet á conto opkrævning for hele det kommende år og denne opkræves i marts/april måned sammen med årsopgørelsen fra året før.

Anlægsbidrag:

Hovedanlæg = 10.000,- kr. excl. moms

Ledningsbidrag = 10.000,- kr. excl. moms

Stikledningsbidrag = 15.000,- kr. excl. moms (gældende inden for byskiltet)

Uden for byskiltet afregnes efter anlægsudgifter til nyetablering af hovedledning. Forsyningsledning eller bidrag til etableret ledningsnet.

Fast afgifts enhed til campingpladser pr. 8 gæstepladser = 1 enhed

Fast afgiftsenhed for skoler, kursusejendomme, institutioner og ligh. = 5 enheder.

Rykkergebyr 1. gang (momsfri) = 200 kr.

Rykkergebyr 2. gang (momsfri) = 500 kr.

Flytteopgørelse = 400 kr.

Lukkegebyr excl. påløbende omkostninger = 500 kr.

Genåbningsgebyr = 1000 kr.

Hvilende andelshavere = 1 afgiftsenhed.

Takster for år 2024 er godkendt af Middelfart Kommune på udvalgsmødet den 6/12 2023.