Takstblad

Takster 2023

Forbrugerbetaling:

Bidrag pr. m3 = 4,00 kr + moms (år 2022 = 2,95 + moms)

Fast årlig afgift/boligenhed = 580,00 kr + moms (år 2022 = 580,00 + moms)

Måleradministration pr. måler = 225,00 kr + moms (år 2022 = 225,00 + moms)

+ afgifter til staten

Fra år 2022 opkræves der kun 1 a´conto for hele det kommende år og denne opkræves i marts/april måned sammen med årsopgørelsen fra året før.

Anlægsbidrag:

Hovedanlæg = 6.000,- kr. excl. moms

Ledningsbidrag = 6.000,- kr. excl. moms

Stikledningsbirdag = 10.000,- kr. excl. moms (gældende inden for byskiltet)

Uden for byskiltet afregnes efter anlægsudgifter til nyetablering af hovedledning. Forsyningsledning eller bidrag til etableret ledningsnet.

Fast afgifts enhed til campingpladser pr. 8 gæstepladser = 1 enhed

Fast afgiftsenhed for skoler, kursusejendomme, institutioner og ligh. = 5 enheder.

Rykkergebyr 1. gang (momsfri) = 100 kr.

Rykkergebyr 2. gang (momsfri) = 500 kr.

Lukkegebyr excl. påløbende omkostninger = 200 kr.

Genåbningsgebyr = 1000 kr.

Hvilende andelshavere = 1 afgiftsenhed.

Takstblad – 2020

Takstblad – 2019

Taktsblad – 2018

Takstblad – 2017

Takstblad – 2016