Nyt fra vandværket

[SIDEN ER UNDER OPDATERING]

Maj 2024

Fokus på tilbagestrømning

Vi tager tilbageløb af vand til ledningsnettet alvorligt, fordi tilbageløb kan medføre forurening af drikkevandet. Derfor er vi opmærksomme på, om at dine installationer opfylder kravene til tilbagestrømningssikring.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for at de opfylder gældende krav.

Vi opfordrer til, at du får gennemgået dine installationer af en autoriseret VVS-installatør.

Generel information

SMS-service

Forbrugere kan få information på SMS både ved akutte driftsforstyrrelser samt varsel før planlagt vedligeholdelse på ledningsnet og anlæg.

Vi opfordrer derfor alle forbrugere i Vejlby Fed Vandværk til at tilmelde sig via dette link.

Forbrugsovervågning

Vandmåleren sender forbrugsdata til vandværkets en gang dagligt.

Hold øje med dit vandforbrug med en Eye-on-water konto.

Vejledning til oprettelse via dette link