Nyt fra vandværket

Kære forbrugere.

Vi er i gang med at etablerer SMS- servicetjeneste til vores forbrugere i Vejlby Fed Vandværk Amba.

Dette gør vi for at kunne give en bedre service til vores forbrugere ved akut opstående problemer samt vedligeholdelse på ledningsnet og anlæg m.v.

Vi behøver de rigtige oplysninger fra jer forbrugere for at vi kan gøre det.

Vi skal bruge 2 stk telefon nr. der kan modtage SMS.

Send venligst de telefon nr. på email til: 31bolsvej@gmail.com – Jan.

Bestyrelsen,

Vejlby Fed Vandværk Amba

 ————————————————————————————————————–

Vejledning til oprettelse af en Eye-On-Water konto (PC version)

Gå til hjemmesiden https://eyeonwater.com.

Vælg sprog til Dansk (Findes i øverste højre hjørne)

Tryk på “opret konto”

Indtast dit postnummer + dit forbrugernr. hos vandværket.

Tryk næste

Indtast din E-mail adresse og ønsket password

Der vil så komme en E-mail retur fra Beacon portalen som skal besvares inden 30 dage før kontoen kan blive aktiveret.

I Eye-on-water kan man opsætte en lækage grænseværdi f.eks. 10 ltr. pr. time. Hvis der så har været et kontinuerligt forbrug som overstiger den valgte værdi i over 24 timer i træk så vil man få en advarsel til den valgte E-mail.

Vandmåleren sender forbrugsdata til vandværkets Beaconportal en gang dagligt.

Manglende transmissioner til Beacon portalen.

Løwener har meddelt os at der er sket en fejl i opdatering af Endpoints og det bevirker at man siden den 5. – 7. maj 2021 ikke har kunnet se forbruget digitalt .

Vandmåleren måler dog som altid og data er ikke gået tabt da den gemmer data i 42 døgn iflg. Løwener.

Såfremt man har yderlige spørgsmål er man velkommen til at kontakte Danilo Chiappini hos Løwener på tlf. 43200421 eller mail dc@loewener.dk.

 ————————————————————————————————————–

Tilbagestrømningssikring:

Vi tager tilbageløb af vand til ledningsnettet meget alvorligt, fordi tilbageløb kan medføre forurening af drikkevandet.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for at den opfylder gældende krav.

Der er 5 kategorier og sikringstyper af returventiler.

I alle vandmålere er monteret en tilbageløbsventil der svarer til gruppe 1.