Nyt fra vandværket

Manglende transmissioner til Beacon portalen.

Løwener har meddelt os at der er sket en fejl i opdatering af Endpoints og det bevirker at man siden den 5. – 7. maj 2021 ikke har kunnet se forbruget digitalt .

Vandmåleren måler dog som altid og data er ikke gået tabt da den gemmer data i 42 døgn iflg. Løwener.

Såfremt man har yderlige spørgsmål er man velkommen til at kontakte Danilo Chiappini hos Løwener på tlf. 43200421 eller mail dc@loewener.dk.

 

Tilbagestrømningssikring:

Vi tager tilbageløb af vand til ledningsnettet meget alvorligt, fordi tilbageløb kan medføre forurening af drikkevandet.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for at den opfylder gældende krav.

Der er 5 kategorier og sikringstyper af returventiler.

I alle vandmålere er monteret en tilbageløbsventil der svarer til gruppe 1.

Vi er overgået til samarbejde med Rambøll/Beierholm her i efteråret 2019 og derfor ser vores aflæsningskort i år anderledes ud end de plejer. Her under ses eksempel på de nye aflæsningskort.