Forside

– – – – – o o O o o – – – – –

Vejlby Fed Vandværk a.m.b.a. September, 2020

Udskiftning af nye digitale målere.

Bestyrelsen har truffet beslutning om udskiftning af eksisterende målere til nye Digitale målere.

Målerne vil blive udskiftet løbende fra uge 40 og frem til december måned.

Udskiftningen vil være uden omkostninger for den enkelte forbruger.

Vores teknikere har dog konstateret, at der er en mindre del af forbrugernes målerbrønde, der ikke opfylder de krav til installationen, som lovkrav og specifikationer fra vandværket forlanger.

Disse ændringer af installationer vil blive udført samtidig med installation af nye digitale målere, og udgiften til disse ændringer påhviler den enkelte forbruger. Disse udgifter vil blive faktureret direkte til den enkelte forbruger fra den udførende entreprenør. Efter vores vurdering vil der for de flestes vedkommende være tale om en udgift mellem kr. 500-800.
Efter udskiftning af de nye digitale målere vil der være mulighed for at hver enkel forbruger kan følge sit daglige forbrug på en dertil indrettet app. Information om det praktiske i forbindelse med indhentning af denne app vil fremkomme senere.

Bestyrelsen

– – – – – o o O o o – – – – –

Vejlby Fed Vandværk er grundlagt i 1964 beliggende Strib Landevej 109.

Der er etableret 2 boringer hvor vandet hentes fra en dybde på 26m.

Vandværket er løbende blevet renoveret.

I dag er der et bassin, med 2 kapselblæsere hvor vandet iltes og 2 beholdere til filtrering af vandet hvor bl.a. mangan og jern skilles fra.

Et rent vands bassin til ca. 140 m3 hvor vandet opbevares før det sendes ud til forbrugerne, der til er 4 stk. VLT styrede pumper med en ydelse på

16 m3 / h

På Marielystvej er en trykforøger station med 2 tryksoner og på Korsbjerg et rent vands bassin på yderligere 100 m3, og 4 tryksoner

Vandværkets ledningsnet er på 65 km, og der er 788 andelshavere.

Med Venlig Hilsen

Formand Egon Sørensen